Đăng ký Khám bệnh

BÁC SĨ GIA ĐÌNH SÀI GÒN

    BÁC SĨ GIA ĐÌNH SÀI GÒN

    Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà bao gồm khám bệnh tại nhà, khám sức khỏe tổng quát tại nhà, dịch vụ điều dưỡng tại nhà, lấy máu xét nghiệm tại nhà,…