1

Dịch vụ điều dưỡng tại nhà

BÁC SĨ GIA ĐÌNH SÀI GÒN

- Truyền dịch
- Chích thuốc
- Thay băng
- Chăm các ống sonde đặt trên người bệnh nhân
- Hút đàm nhớt

Đặc điểm nổi bật:

- Qúy khách hàng không cần đến bệnh viện xếp hàng chờ đợi
- Bác sĩ gia đình Sài Gòn đến tận nhà phục vụ